Agrarisch ondernemen: innovatie en groei

Ook voor de agrarische sector leven we in een tijdperk waarin big data de sleutel is voor innovatie en groei. Waarin sensoren jouw extra ogen en oren zijn, die je helpen je onderneming zo duurzaam en efficiënt mogelijk te leiden. Waarin het slim koppelen van data in toenemende mate het succes bepaalt. Waarin samenwerken de enige manier is om de toonaangevende positie van Nederland te behouden.

Data delen = vermenigvuldigen

JoinData is hard op weg om in Nederland het dataplatform voor de agrarische sector te realiseren. Een veilige digitale datasnelweg die het delen, hergebruiken en combineren van data mogelijk maakt. Een must voor een duurzame keten en daarmee voor de toekomst van de agrarische sector. Inmiddels hebben we al een stevige basis staan en stromen diverse databronnen over onze hub. Maar wat ons betreft is dit pas het begin. Nieuwe databronnen worden binnenkort via JoinData ontsloten en datagedreven innovaties worden gecreëerd voor de boer en de sector. Vanuit de coöperatieve gedachte staat de ondernemer centraal.


Boer aan het stuur

Met JoinData blijft de boer eigenaar van zijn data. Deze data is afkomstig van sensoren en andere technologische hulpmiddelen binnen je bedrijf. Je besluit zelf welke andere partijen over jouw data mogen beschikken, via een overzichtelijk dashboard. Je krijgt toegang tot jouw informatie én krijgt daarnaast de beschikking over kennis van andere partijen.

De data wordt beschikbaar gesteld voor applicaties en kan verrijkt worden met kennis van kennisinstellingen of instituten. Het wordt toegepast in beslismodellen, procesbeschrijvingen en adviesproducten waarmee bijvoorbeeld veehouders betere keuzes kunnen maken op het gebied van gezondheid, vruchtbaarheid en voeding.

Dit kunnen we alleen maar realiseren als we zorgen voor een veilige omgeving, waar alle partijen eenvoudig op kunnen aansluiten.


Voordelen

Data catalogus


Data soortData of voorbeeld
Identifiers

Klantnummers

Percelen

Percelen RvO

Perceelsregistraties

Kerncijfers

KLW kengetallen

Huisvesting

Stallijst
Stallijst verhuizingen
Dierregistraties

Gezondheid

Gewicht
Gezondheidsrapportages
Gezondheidsactiviteiten

Vruchtbaarheid

Drachtigheid

Zwangerschapschecks

Inseminaties

Tochtigheidsrapporten

Tochtigheidsactiviteiten

Voeding

Waterinnames

Melkinnames

Voedingswaarde

Voederwaarde

Duurzaamheid – mineralen

Vervoersbewijzen Dierlijke Mest
KringLoopWijzer
KringLoopWijzer status
Melkveefosfaatreferentie (MFR)

Duurzaamheid – begrazing

Begrazingssamenvattingen

Slacht

Slachtgegevens

Financieel

Facturen
Journaalposten
Factuurlevering
UBL facturen
CML facturen

Logistiek

Leveringsberichten
Verzendingsadvies

Opbrengst

Zuivelgegevens
EDI-Zuivel

Labresultaten

Laboratoriumverslagen
Bemestingsuitslagen
Voedingswaarde uitslagen
Mest & compost
Voedselveiligheid
Bodemgezondheid

Meer informatie nodig?

Binnenkort vind je op deze website meer informatie over het aansluiten van jouw (sensor)data, welke databronnen er nu al beschikbaar zijn en welke apps er al zijn. Wil je hier meer over weten of wil je gebruik maken van ons machtigingenregister? Laat dan je gegevens achter.


Verstuur