• nl
  • en
JoinData bij De Scheerskamp

Teambezoek op de boerderij

Onlangs mocht het team van JoinData op bezoek bij Jos en Hermien van der Aa van Educatieboerderij de Scheerskamp in Hernen. Naast het runnen van de boerderij zijn ze ook aangesloten bij Klasseboeren en geven boerderijeducatie. Ook voor ons was het een educatieve en erg waardevolle ochtend. We zijn op een open en informele manier het gesprek aangegaan over hoe Jos en Hermien tegen data aankijken, wat ze ermee doen en hoe ze de toekomst zien.

Jos en Hermien hebben aangegeven dat het gesprek ze veel inzicht heeft gegeven in het belang van het beheren van hun eigen data en de data die rondgaan in de sector.