• nl
  • en
writing-1149962_1280-e1528992516571

Versterking JoinData team

Mogen we onze twee nieuwe collega’s aan je voorstellen? Onze business developer Jos Tholen zoekt de verbinding met partijen die willen deelnemen. Harm de Bruin draagt de zorg voor de technische realisatie en dataconnecties.

Jos Tholen

Foto Jos Tholen
Jos Tholen

Jos werkte hiervoor in diverse sectoren gewerkt binnen Food&Agri; melkveehouderij, champignons, sierteelt en tuinbouw. Meestal hielp hij organisaties met de ontwikkeling en verbetering van marketing en sales, later steeds meer richting business development en innovatie. De laatste 4 jaren werkte Jos bij Bayer Vegetable Seeds, ook als business developer en key account manager.

De belofte van Jos: “Ik heb de afgelopen 20 jaren in heel veel ‘agrarische keukens’ mogen kijken en een groot (inter)nationaal netwerk opgebouwd. Ik ben in staat samen met een toegewijd team te bouwen aan een professionele, duurzaam onderscheidende onderneming, door het creëren van toegevoegde waarde voor klanten.”

Voor Jos is de uitdaging bij JoinData om vanuit een heldere missie te bouwen aan strategische allianties en duurzame samenwerkingen in Food&Agri. Met als doel een onderscheidende, internationale data community die boeren en tuinders in staat stelt duurzaam en succesvol te ondernemen.

Harm de Bruin

Harm de Bruin

Harm komt voornamelijk uit de coöperatieve financiële wereld, hij werkte onder andere bij Rabobank en Coöperatie DELA (uitvaartverzekeringen) aan data-driven marketingcampagnes, conversie-optimalisatie en de doorontwikkeling van het Data Management Platform. Daarnaast was hij betrokken bij projecten die op het scheidsvlak lagen tussen marketing en IT, zoals de ontwikkeling van een nieuw NBA (Next Best Action) model.

Hij neemt die ervaring in het werkveld tussen business en ICT en zijn achtergrond op gebied van data analyse mee naar JoinData. Harm: “Ik kom uit Boekel, een agrarische gemeente in Noord-Brabant. Doordat ik veel contacten heb in de agri sector (o.a. melkvee, varkens, tuinbouw) en dit koppel aan mijn data-achtergrond, weet ik wat er speelt binnen de sector en wat de uitdagingen voor de toekomst zijn. Als gemeenteraadslid heb ik bovendien een netwerk met daarin diverse belangenorganisaties rondom Food & Agri.”

De uitdaging voor Harm is de missie te vervullen waar JoinData voor staat: vanuit een onafhankelijke rol de boer aan het stuur zetten over de eigen data, door de juiste dataverbindingen te faciliteren aan de boer. De boer moet weer in control komen over zijn/haar eigen data. Dankzij de aansluitingen van zowel databronnen als applicatieleveranciers zijn we als JoinData steeds beter in staat om de toegevoegde waarde voor de boer toonbaar te maken, zodat de boer transparanter, duurzamer en efficiënter kan ondernemen.